3 ขั้นตอนในการศึกษาต่อที่ประเทศจีน
ช่วงที่ 1 การเตรียมตัวก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องมีการวางแผนและต้องแยกแยะให้ถูกว่าเราจะไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่ออะไร

ต้องนำ 5W1H (who/why/when/what/where/how) มาช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าทำไมต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ

1.who นำนิสัยมาเป็นตัวตัดสินว่าเราเหมาะที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือไม่

1.1 เป็นคนที่สบายๆ อะไรก็ได้ คนประเภทนี้จะตัดสินใจยากว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเรียนคณะอะไร

1.2 เป็นคนขี้อาย ไม่ค่อยร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียน และจะชอบอยู่คนเดียว เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศซึ่งต้องมีการเข้าสังคมกับคนหมู่มากนั้นคนประเภทนี้จะต้องพัฒนาความกล้าให้มากขึ้น เปิดใจรับกับการเรียน เพราะการเปิดใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

2.Why คำนึงว่าทำไมเราถึงต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญในการไปศึกษาต่อต่างประเทศคือ เราต้องรู้ว่าเรามาเรียนอะไร นอกจากนี้ การศึกษาภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากประสบการณ์อยู่แล้ว ไม่ใช่ไปศึกษาต่อต่างประเทศเพราะว่าโดนบังคับหรือว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาที่ประเทศไทยแล้วไม่รู้จะทำงานอะไรจึงไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะฉะนั้นผู้เรียนควรคิดให้รอบคอบว่าอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศจริงรึเปล่า เพราะการไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้นคือการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ทั้งเงินและเวลา

3.When ช่วงเวลาที่เราจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นสิ่งที่สำคัญ ถ้าหากว่าการพูดคุยหรือการใช้ภาษาของเรายังไม่ดีพอ ทำให้ต้องตัดสินใจว่าควรที่จะพิจารณาไปศึกษาภาษาในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนหรือไม่ หรือว่าไปทำงานก่อนเพื่อให้ได้ประสบการณ์แล้วค่อยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพราะเมื่อทำงานแล้วเราก็จะรู้ว่าในอนาคตเราจะมีความสามารถในการทำงานอะไรได้อย่างแน่นอนบ้าง ทำให้ผู้เรียนสร้างเป้าหมายในการศึกษาได้อย่างชัดเจน

4.What ในการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อคณะอะไรนั้นสามารถนำเอา 3 สิ่งต่อไปนี้มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ได้แก่

4.1 Branding โรงเรียนที่จะไปศึกษาอยู่ลำดับที่เท่าไร และคณะที่เราต้องการศึกษานั้นอยู่ในลำดับที่เท่าไร

4.2 Content คณะที่ผู้เรียนต้องการจะศึกษานั้นมีเนื้อหาและหลักสูตรใดบ้าง เราต้องการเตือนคุณว่าการเลือกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดนั้นทำได้ แต่ต้องคำนึงถึงความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ด้วยว่าจะสามารถเรียนในสิ่งที่ต้องการจนสำเร็จการศึกษาได้หรือไม่

4.3 Network ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและเครื่องมือ สถานที่ต่างๆ ว่าดีหรือไม่ และต้องคำนึงว่าโรงเรียนนั้นๆ มีผู้เรียนนานาชาติหรือไม่เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น

           5.Where โรงเรียนไหนที่ต้องการไปศึกษา และสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงคือ สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศเหมาะกับตัวผู้เรียนหรือไม่ ผู้เรียนต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ และสามารถถามผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพื่อว่าเมื่อเวลาไปศึกษาต่อต่างประเทศแล้วจะทำให้ผู้เรียนปรับตัวได้เร็วขึ้น

6.How เราจะเริ่มต้นการศึกษาต่อต่างประเทศได้อย่างไร การที่จะไปสมัครเข้าโรงเรียนต่างๆ นั้นผุ้เรียนต้องมีเอกสารดังนี้

6.1 ใบแสดงผลการเรียน เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังศึกษาผู้เรียนควรทำคะแนนให้ดี เพื่อให้สามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆ ได้

6.2 สมุดการเดินทาง

6.3 เงิน โดยต้องเตรียมเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาประมาณ 100,000-200,000 บาท/ปี แต่หากไม่มีเงินทุนผู้เรียนก็สามารถสอบชิงทุนได้

ช่วงที่ 2 ขณะศึกษาต่อต่างประเทศ ในการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนั้นผู้เรียนแต่ละคนมักพบเจอสถานการณ์ ปัญหา หรือสิ่งต่างๆ แตกต่างกัน ผู้เรียนจึงต้องเตรียมใจให้พร้อมเพื่อเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามา โดยต้องพยายามทำตัวเหมือนคนในพื้นที่ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่ปรับตัวไม่ได้ ในขณะที่ศึกษาต้องมีความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการทำงานกลุ่ม การแบ่งกลุ่มวิจัย การสอบ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามผู้เรียนควรตั้งใจทำ อย่างน้อยๆ ต้องมั่นใจว่าตนเองสามารถสนทนาภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐานได้ แล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆ โดยควรฝึกและศึกษาข้อมูลเรื่องคำแสลงไว้ด้วย หากมีการจัดเลี้ยงฉลองในชมรมของโรงเรียนที่ผู้เรียนเป็นสมาชิก ผู้เรียนก็ควรเข้าร่วมด้วยความยินดีและเต็มใจ และแม้จะต้องใช้การสังสรรค์เป็นเครื่องมือปรับตัวเข้ากับเพื่อน แต่ผู้เรียนต้องรักษาเวลาในการเรียนด้วย ต้องตั้งใจเรียนและดำรงชีวิตอย่างมีสติ

ช่วงที่ 3 งานที่ได้หลังสำเร็จการศึกษา สิ่งที่สำคัญคือควรนำสิ่งที่ได้ศึกษามา ไม่ว่าจะประสบการณ์หรือความรู้ไปใช้ทางที่ดี การไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้นสามารถทำให้คุณหางานง่ายขึ้นจนนำไปสู่การสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ คุณจะตั้งใจทำงานหรือเปล่า?

ข้อดีของการไปศึกษาต่อต่างประเทศ

1.ได้ทักษะทางภาษาที่หลากหลาย
2.สามารถดูแลตัวเองได้
3.มีการปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ง่าย

เพราะฉะนั้น ในขณะทำงานเราจึงควรจะนำข้อดีเหล่านี้มาใช้เพื่อให้เรามีความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ที่มา : http://www.123tochina.com/?gclid=Cj0KCQjw3ebdBRC1ARIsAD8U0V6GnnHUevCpz9zJIG8pZlbpMsJU7okJUl7CbtpR_wmaxmFFwMdY3bYaAhfsEALw_wcB
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมแนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน เรียนที่ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ทุนเรียนต่อจีน เรียนจีนติดต่อไหนดี เรียนต่อจีนบริษัทไหนดี เอเย่นเรียนต่อจีน อยากเรียนต่อจีน ไปเรียนภาษาที่จีนเมืองไหนดี เรียนภาษาที่จีน เรียนต่อจีน สนใจโฆษณาเว็บไซต์ www.เรียนต่อจีน.net ติดต่อ Line: @guruonlineclub