ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน
LINE ID: hai_harvard
ภาษาจีนกลางหลักสูตรเร่งรัด "Short-Term Spoken Chinese" สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนกลาง ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัดนี้ สอนโดย "ติวเตอร์ไฮ้" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรเร่งรัด โดยเนื้อหาของหลักสูตรผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เป็นการเริ่มเรียนภาษาจีนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเรียนอย่างมีเป้าหมาย "เน้นการพูดและการสนทนา" เป็นหลัก ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งหลังจากจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถพูด-ฟังภาษาจีนเบื้องต้นได้จริง จึงนับได้ว่าการสอนภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัดของติวเตอร์ ไฮ้ นี้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาจีนได้อย่างถ่องแท้เป็นขั้นตอน และสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดในระดับสูงเป็นลำดับต่อไป
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมแนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน เรียนที่ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ทุนเรียนต่อจีน เรียนจีนติดต่อไหนดี เรียนต่อจีนบริษัทไหนดี เอเย่นเรียนต่อจีน อยากเรียนต่อจีน ไปเรียนภาษาที่จีนเมืองไหนดี เรียนภาษาที่จีน เรียนต่อจีน สนใจโฆษณาเว็บไซต์ www.เรียนต่อจีน.net ติดต่อ Line: @guruonlineclub