ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน
LINE ID: @nteducation‎
ภาษาจีนเป็นอีกภาษาที่คนทั่วโลกใช้กันมาก รองลงมาจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลางกำลังเข้ามามีอิทธิพล ต่อการค้าการลงทุนในอนาคต และส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะน้องๆ รุ่นใหม่ที่เรียนภาษาจีนกลาง เพิ่มเติมเป็นภาษาที่ 3 นอกจากภาษาอังกฤษ การค้าและการลงทุนระหว่างไทยจีนจะเพิ่มสูงขึ้นจากอดีตซึ่งสูงอยู่แล้ว ส่งผลให้ความต้องการในตลาดแรงงานต่อผู้ที่มีความสามารถทางภาษาจีนสูงขึ้นตาม ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ความสำคัญของการเรียนภาษาจีนกลางจึงมีมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านการค้าขาย ธุรกิจ เทคโนโลยี การแพทย์ รวมทั้งวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ภาษาจีนยังสามารถเพิ่มโอกาสทางการทำงานให้กับน้องๆอีกด้วย ภาษาจีนที่ใช้พูดกันในแต่ละท้องถิ่น จะมีความหลากหลายของสำเนียงและรายละเอียดของการใช้คำบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน เช่นภาษาจีนในประเทศไทยก็มีทั้งจีนแต้จิ๋ว จีนกวางตุ้ง จีนไหหลำ จีนฮกเกี้ยน จีนแคะ ฯลฯ แต่ในฮ่องกงจะสื่อสารภาษาจีนกวางตุ้งเป็นหลัก ส่วนไต้หวันจะใช้ภาษาจีนกลางแบบอนุรักษ์ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นภาษาท้องถิ่นของจีนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้กำหนดให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหลัก หรือ จีนแมนดาริน เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร การเรียนภาษาจีนจึงควรเน้นที่ภาษาจีนกลางเป็นหลัก การไปเรียนต่อจีน หรือ เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนจึงมีความสำคัญ เพราะน้องๆ จะได้ทั้งสำเนียงและภาษาที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษาและยังได้ฝึกใช้ภาษาจีนที่เรียนมากับเจ้าของภาษาด้วยตัวเองอีกด้วย
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมแนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน เรียนที่ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ทุนเรียนต่อจีน เรียนจีนติดต่อไหนดี เรียนต่อจีนบริษัทไหนดี เอเย่นเรียนต่อจีน อยากเรียนต่อจีน ไปเรียนภาษาที่จีนเมืองไหนดี เรียนภาษาที่จีน เรียนต่อจีน สนใจโฆษณาเว็บไซต์ www.เรียนต่อจีน.net ติดต่อ Line: @guruonlineclub